Canal de Denúncies
Sobre el Canal
  • Característiques de Seguretat i Confidencialitat Infraestructura al núvol segur i robust allotjat en servidors a Europa i complint els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). C
  • icle de verificació i validació constant, de conformitat amb les polítiques i procediments recollits en el sistema de qualitat i seguretat de la informació integrat a les ISO 9001 i 27001, el qual és auditat i certificat anualment.
  • Domini amb un certificat segur SSL per a la transferència de dades encriptades.
  • Dades emmagatzemades a la base de dades mitjançant un protocol d`encriptació de dades utilitzant l`algorisme oficial AES-Advanced Encryption Standard (anteriorment conegut com a -Rijndael-).
  • Per a aquesta encriptació s`utilitza una clau, particularitzada per a cada CLIENT, amb una longitud de 512bytes encriptada amb l`algoritme SHA2.
  • Sistema avançat de permisos que permet i garanteix que les dades siguin tractades única i exclusivament per usuaris expressament autoritzats.
  • Contrasenyes d`accés personal úniques i no accessibles. No rastregeu trucades telefòniques ni utilitzeu mètodes d`identificació d`usuaris.
  • A més, no generem ni mantenim registres de connexió interns que continguin adreces de Protocol d`Internet (IP), de manera que no hi haurà cap tipus d`informació disponible.
Canal Ético Climatizacion Saufer Sl 2024-06-16 02:17:00