Sistema Intern d`Informació
Canal de denúncies

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix la necessitat de disposar d’un Sistema Intern d’Informació, com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Amb la finalitat d’instaurar una veritable cultura ètica i fomentar la política de tolerància zero envers actes irregulars, il·lícits, delictius o contraris als principis i valors de l`entitat, la FEM disposa d’un Canal intern de Denúncies.

Aquest canal és la via preferent per posar en coneixement de l`entitat, fins i tot de manera anònima, qualsevol conducta contrària a la legalitat, als principis i valors del Codi Ètic o a la normativa interna de l’entitat, així com qualsevol mena d’incompliment contractual.

Així, les persones treballadores, els socis i sòcies, els proveïdors i col·laboradors de l’entitat, persones usuàries i, en general, qualsevol persona física o jurídica externa es podrà adreçar a la FEM a través dels canals de comunicació habilitats a l’efecte.

Per a poder realitzar un seguiment adequat, se sol·licitarà informació per a contactar amb el denunciant, qui podrà decidir si proporcionar-la o no.

La seva finalitat no és recopilar suggeriments, comentaris o consultes sobre la nostra activitat. En aquest cas, podeu fer-ho a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.

Tots els missatges seran tinguts en compte, ens ajudaran a millorar i sobre aquests, es garanteix la màxima discreció i CONFIDENCIALITAT.


Com funciona?

En cas que sigui coneixedor/a de qualsevol actuació, comportament o activitat que consideri poc ètica o fora de la legalitat, descriu a continuació, indicant tots els detalls possibles sobre l´assumpte que el preocupa.

Únicament haurà d´emplenar el formulari corresponent, adjuntant de manera opcional algun arxiu.

Una vegada enviat el formulari, es generarà un número de denúncia, el qual es mostrarà i s’enviarà al mail informat en el formulari.

A través de la mateixa pàgina web i amb aquest número de denúncia/referencia, es podrà consultar en qualsevol moment l’estat de la denúncia

Finalment, l´organització, a través de la persona responsable assignada com a receptora de les denúncies realitzarà les actuacions que consideri oportunes amb la finalitat d’esclarir els fets denunciats, prenent les corresponents mesures disciplinàries arribat el cas, tal com s’especifica a la normativa del Sistema intern d’informació.

No obstant l’anterior, la persona interessada es podrà dirigir als canals externs corresponents gestionats per les autoritats independents de protecció a l’informant competents en aquest àmbit.

Per a més informació, es pot consultar la Política del Canal de Denúncies.

Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.
Com desitja presentar la informació pel que fa les dades sobre la seva identificació?
Les seves dades seran encriptades pel programari de manera que cap persona coneixerà les seves dades personals però ens permetrà comunicar-nos amb vostè a través de el sistema informàtic.
Categoria
Tipus
Nom (*)
Cognoms (*)
Canal Ético Fundación Esclerosi Múltiple 2024-06-14 05:17:00