Sistema Intern d`Informació
Condicions Confidencialitat
  • La informació només serà accessible per les persones especialment designades comptant amb procediments i protocols interns per preservar la confidencialitat de la informació rebuda.
  • En cas que vulgueu presentar una denúncia anònima poseu especial atenció en no facilitar informació en el text de la denúncia que us pugui identificar de forma directa.
  • No rastregeu trucades telefòniques ni utilitzeu mètodes d`identificació d`usuaris.
  • A més, no generem ni mantenim registres de connexió interns que continguin adreces de Protocol d`Internet (IP), de manera que no hi haurà cap tipus d`informació disponible.
  • Les denúncies presentades seran rebudes a través d`un port d`internet segur i no rastregeu ni mostra en pantalla noms d`usuaris.
  • Infraestructura al núvol segur i robust allotjat en servidors a Europa i complint els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) .
  • Cicle de verificació i validació constant, de conformitat amb les polítiques i procediments recollits en el sistema de qualitat i seguretat de la informació integrat a les ISO 9001 i 27001, el qual és auditat i certificat anualment. Domini amb un certificat segur SSL per a la transferència de dades encriptades. Dades emmagatzemades a la base de dades mitjançant un protocol d`encriptació de dades utilitzant l`algorisme oficial AES-Advanced Encryption Standard (anteriorment conegut com a -Rijndael-).
  • Per a aquesta xifra s`utilitza una clau, particularitzada per a cada CLIENT, amb una longitud de 512bytes encriptada amb l`algoritme SHA2. Sistema avançat de permisos que permet i garanteix que les dades siguin tractades única i exclusivament per usuaris expressament autoritzats. Contrasenyes d`accés personal úniques i no accessibles.
Canal Ético Fundación Esclerosi Múltiple 2024-06-16 02:27:57