Canal de Denúncies
Preguntes més freqüents

Relació de correspondència entregada.

P: Què puc denunciar a través del canal de denúncies?

R: A nivell general es pot denunciar la possible comissió d´un delicte o qualsevol incompliment que vagi en contra del codi ètic o normativa interna de l´organització.

Per exemple:

Actuacions relacionades amb proveïdors: Incompliment dels procediments de mercat relacionats amb la selecció de proveïdors

Assetjament: Conducta abusiva, hostil o ofensiva

Discriminació: Pràctiques discriminatòries per raó de cultura, idees polítiques, creences religioses, raça, o d´un altre tipus.


Restricció de llibertat d´expressió, associació, sindical o negociació col·lectiva. Apropiació indeguda i desviament de recursos


Apoderament fraudulent de béns de propietat de la companyia per a ús propi o amb intenció de lucrar-se


Aspectes comptables: Registre de transaccions comercials i financeres de forma contrària a les pràctiques comptables generalment acceptades


Conflicte d´interessos: Prevaler l´interès propi al de la companyia mitjançant actuacions incorrectes en l´exercici de les seves obligacions professionals


Conducta poc ètica: Conducta poc ètica o deshonesta per part de qualsevol empleat/a a qualsevol nivell de l´organització.


Compromisos amb tercers (clients/proveïdors): Incompliment dels acords signats amb tercers
Falsificació de documents: Modificar contractes, informes o documents per a benefici propi o amb l´objectiu de causar detriment a l´organització


Seguretat de la informació: Utilització no autoritzada de la informació de la companyia, dels seus clients o proveïdors.

Canal Ético Fundación Esclerosi Múltiple 2023-09-30 21:52:59