Canal de Denúncies
Política de Privacitat

El disseny i desenvolupament del canal de denúncies s´ha efectuat tenint en compte la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, així com els informes de les autoritats de protecció de dades a Espanya i a la Unió Europea, en particular l´informe jurídic 0128/2007 de l´Agència Espanyola de Protecció de dades “Creació de sistemes de denúncies internes en les empreses”, (mecanismes de whistleblowing).

De conformitat amb el que es disposa en Llei orgànica 03/2018, de Protecció de Dades de caràcter personal, l´informem que en enviar qualsevol informació a través dels formularis del canal de denúncies vostè estarà consentint que les seves dades siguin incorporades a un fitxer titularitat de la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquest fitxer té com a única i exclusiva finalitat la tramitació i gestió de la corresponent denúncia.

Així mateix, l´informem que pot exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO), remetent una petició a l´adreça C/Mare de Deu del Remei 31-37 - 08004 Barcelona, a l´atenció del "Responsable de protecció de dades del canal de denúncia", adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. En tot cas, a causa de la naturalesa del procés de recerca de la denúncia el dret de cancel·lació no podrà ser exercit pel denunciant en el transcurs de la recerca. En el cas del dret d´accés a la informació que obra en l´expedient es limitarà a la informació relativa a les dades de l´empleat que el sol·liciti però mai es donarà accés a dades d´altres participants o altres dades de la recerca que no el concerneixin.

Les dades de caràcter personal obtingudes en el marc de la recerca interna seran cancel·lades quan deixin de ser necessàries i pertinents i, en tot cas, en el termini màxim de tres (3) mesos des que es registri la denúncia, tret que la recerca segueixi en curs. Les dades personals relatives a denúncies que no siguin objecte de recerca es cancel·laran sense demora.

La cancel·lació consistirà en el bloqueig de les dades, això és, la reserva de les mateixos amb la finalitat d´impedir el seu tractament, amb excepció de la seva posada a la disposició de les Administracions públiques i Jutges i Tribunals per a l´atenció de possibles responsabilitats durant els períodes de prescripció corresponents. Després d´això, es procedirà a la supressió física de les dades.

Canal Ético Fundación Esclerosi Múltiple 2023-11-29 00:46:36